Podklady k vyžízení dotace na elektromobil

Základní informace o žadateli.

Přesný název a IČ

Místo realizace musí ležet mimo území Hl. m. Praha. Žadatel na daném místě musí mít umístěné sídlo nebo provozovnu

Co bude předmětem žádosti o dotaci (počet a typ elektromobilů, nabíjecích stanic, bude součástí baterie, bude nabíjecí stanice napojená na OZE atd.), jaké bude využití pořízených technologií, k čemu bude sloužit pořízený elektromobil/elektromobily

Dojde s pořízením elektromobilu k vyřazení automobilu s konvenčním pohonem? Kolik konvenčních automobilů bude nahrazeno a jak s nimi bude naloženo?

 

Vyřazení může proběhnout kdykoliv během dodání elektromobilu, bude potřeba poté doložit smlouvu o prodeji případně doklad o ekologické likvidaci.

Účet, na který má být zaslaná dotace, v klasickém formátu

(můžete i včetně mezinárodního formátu IBAN)

Kontaktní údaje statutárního zástupce

Jméno, funkce, e-mail, telefon

Kontakt

© 2019 by Rubika information s.r.o.

Proudly created with Wix.com

Stránky provozuje Rubika information s.r.o.

Kubelíkova 1224/42

130 00 Praha 3

IČO: 24298425

email: mala.elektromobilita@gmail.com 

tel.:  +420 724 972 948 

Společnost Rubika information s.r.o.je vedená

u Městského soudu v Praze

pod spisovou značkou C 194360, neplátce DPH.